Školící středisko DQ Centrum

Jiří Šplíchal

pořádá 

ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni

Fakulta strojní - Katedra materiálu a strojírenské metalurgie 
Defektoskopické kvalifikační a doškolovací kurzy 1.,2. a 3. stupně 
dle požadavků EN ISO 9712. 
Navazujeme na tradici defektoskopie ve Škodě Plzeň 
s využitím zázemí a potenciálu Západočeské univerzity
ZČU, Univerzitní 22
306 14 Plzeň Bory