Odkazy

Certifikační sdružení pro personál (APC) [www.apccz.cz]

Web zkušebního střediska QC Plzeň s.r.o. [www.qc.cz]

Česká společnost pro nedestruktivní testování [www.cndt.cz]